Nghiệp vụ thư viện

Xu hướng đổi mới hoạt động thư viện đại học hiện nay

16/01/2018

Hiện nay, hoạt động của thư viện đại học đã có những đổi mới tích cực.

Quản lí tri thức và vai trò của thư viện

16/01/2018

Việc quản lí tri thức đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế tri thức hiện nay. Trong đó, vai trò của thư viện thuộc các trường học nằm ở đâu, sau đây là những gợi mở.

Chuẩn hóa và đổi mới hoạt động thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao tại Saigonact

19/08/2017

Để thư viện đại học, cao đẳng thực sự trở thành một bộ phận gắn bó chặt chẽ với quá trình đào tạo và là một phương tiện góp phần tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy và học của cả thầy và trò, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đòi hỏi thư viện các trường phải được nâng cấp, đổi mới và chuẩn hóa.

Pháp lệnh thư viện

19/08/2017

- Để xây dựng, bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện; đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về thư viện. - Căn cứ vào Hiến Pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; - Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá X; Pháp lệnh này quy định về thư viện.