Nội quy Trung tâm Học liệu

Ngày đăng: 19/08/2017

Cán bộ, giảng viên, sinh viên vui lòng đọc kĩ để thực hiện đúng Nội quy của Trung tâm-      Thời gian mở cửa:  

-  Thứ 2 đến thứ 6:       Buổi sáng: Từ 7h30 đến 12h  

                                     Buổi Chiều: Từ 12h đến 16h

- Thứ 7:                          Xử lý nghiệp vụ (Không phục vụ bạn đọc)

                                                                

Với bạn đọc:

1.    Cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên của Saigonact đều có quyền sử dụng Thư viện.

2.    Khi đến Thư viện, Bạn đọc cần xuất trình thẻ cán bộ hoặc thẻ sinh viên.

3.    Bạn đọc phải để túi, áo khoác vào tủ đựng đồ. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

4.    Giữ gìn vệ sinh, trật tự: Để điện thoại ở chế độ rung; Không hút thuốc; Không mang đồ ăn thức uống vào Thư viện. Không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực thư viện.

5.    Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài sản của thư viện. Không tự ý di chuyển, hay mang ra khỏi Thư viện. Nếu làm hỏng phải bồi thường theo quy định.

6.    Bạn đọc được quyền sử dụng máy tính của thư viện để tra cứu tài liệu, tra cứu thông tin, làm bài tập và phải tuân thủ sự hướng dẫn của thủ thư.

7.    Nếu bạn đọc cần sử dụng Phòng đọc theo nhóm, nên đăng ký trước với thủ thư.

8.    Bạn đọc được vào kho tự chọn tài liệu, trong quá trình chọn tài liệu phải để trả tài liệu đúng vị trí; Được quyền yêu cầu thủ thư hỗ trợ trong việc tìm kiếm tài liệu; Khi mang tài liệu ra khỏi kho, bạn đọc phải qua quầy thủ thư đăng kí. Đọc xong bạn đọc trả tài liệu tại quầy và lấy thẻ về. Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi kho khi chưa làm thủ tục mượn.

Bạn đọc được mượn tài liệu về nhà, với điều kiện tài liệu có 2 bản trở lên.

-      Giảng viên: mỗi lần được mượn 3 cuốn, thời hạn là 15 ngày. Hết hạn có thể đến ra hạn; Được ra hạn 2 lần. Nếu quá hạn, không đến ra hạn hoặc trả tài liệu sẽ tính 1000đ / 1 cuốn / 1 ngày.

-      Sinh viên: mỗi lần được mượn 1 cuốn thời hạn là 7 ngày. Hết hạn có thể đến ra hạn; Được ra hạn 2 lần. Nếu quá hạn, không đến ra hạn hoặc trả tài liệu sẽ tính 1000đ / 1 cuốn / 1 ngày.

-      Nếu đánh mất phải mua đúng cuốn tài liệu đó, nếu không, phải mua cuốn tài liệu có nội dung, giá trị tương đương (theo chỉ định của thư viện) và phải trả tiền photo một bản tài liệu đã mượn.

9.    Khi làm thủ tục mượn và trả tài liệu, bạn đọc phải kiểm tra các thông tin được ghi trên phiếu mượn và trong sổ mượn trước khi kí. Phải chịu trách nhiệm với những thông tin mình đã kí.

10. Tất cả các trường hợp nợ tài liệu Thư viện:

-      Với cán bộ sẽ chưa được làm thủ tục bàn giao khi thôi việc cho đến khi trả tài liệu.

-      Với sinh viên sẽ chưa được làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp cho đến khi trả tài liệu.

Với thủ thư:

1.    Mở - đóng cửa đúng giờ. Không tùy tiện đóng cửa không có lý do và không thông báo trước

2.    Thực hiện đúng quy trình mượn - trả. Ghi chép thông tin  mượn - trả chính xác.

3.    Có trách nhiệm hỗ trợ bạn đọc tìm thông tin, tài liệu. Hòa nhã, nhiệt tình phục vụ bạn đọc.

4.    Nhắc nhở bạn đọc thực hiện nội quy thư viện.

Trân trọng cảm ơn bạn đọc đã sử dụng tài liệu và hợp tác với thư viện

 

TRUNG TÂM HỌC LIỆU