Giới thiệu sách Tài chính quốc tế

Ngày đăng: 31/05/2018

Cuốn sách sẽ là tài liệu quan trọng của sinh viên Ngành Tài chính ngân hàng.


Tài chính quốc tế là môn học chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và một số  chuyên ngành kinh tế khác có liên quan. Giáo trình Tài chính Quốc tế do nhóm tác giả là giảng viên của khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM biên soạn. Ngoài việc cung cấp những kiến thức chuyên ngành cho bạn đọc, sách còn cung cấp các bài tập tình huống, các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, nhằm tăng thêm khả năng tự nghiên cứu và khả năng tiếp cận những kiến thức trong lĩnh vực Tài chính quốc tế.

Giáo trình Tài chính Quốc tế là một tài liệu hữu ích cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và các ngành học có liên quan. Mời bạn đọc tìm đọc tại Trung tâm học liệu trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn .

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Các tin khác