Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu

Ngày đăng: 19/08/2017

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn Tầng 4 – Nhà C Cơ sở 2 – Tân Thới Nhất 8 – Phường Tân Thới Nhất – Q. 12 – Tp. Hồ Chí Minh. - Điện thoại: 02866841449. - Email quản trị thư viện điện tử: thuvien@daihocdulich.edu.vn. - Truy cập theo địa chỉ tên miền: http:// http://trungtamhoclieu.sgtu.edu.vn/. Hoặc truy cập thông qua website của Trường, mục TTHL.


      1. Vị trí và chức năng

Trung tâm học liệu là đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thu thập, tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho giảng viên, nhân viên, sinh viên đang công tác, học tập tại trường.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Quản lý nhân viên thuộc Trung tâm, có kế hoạch đào tạo chuyên môn cho nhân viên Trung tâm;

2.2. Xây dựng và triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác thông tin - thư viện hàng năm, ngắn hạn, dài hạn;

2.3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thư viện, lưu trữ thông tin và phục vụ bạn đọc;

2.4. Lập kế hoạch bổ sung, sưu tập nguồn tài nguyên thông tin dạng in ấn, điện tử phù hợp với mục tiêu, tiêu chí đào tạo của trường. Thanh lọc những tài liệu cũ, kém chất lượng để đảm bảo chất lượng nguồn thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. Thu nhận, bảo quản các tài liệu do trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn, luận án của giáo viên, nhân viên và sinh viên, chương trình đào tạo, tập bài giảng, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện và các tài liệu khác;

2.5. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: làm thủ tục tiếp nhận tài liệu, phân loại, biên mục tài liệu, cập nhật CSDL, làm thư mục… theo các chuẩn nghiệp vụ và các quy định về công tác thông tin, thư viện. 

2.6. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập tài liệu - thông tin theo hướng hiện đại. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin.

2.7. Làm tốt công tác bạn đọc: tìm hiểu nắm bắt nhu cầu bạn đọc; Hướng dẫn bạn đọc sử dụng tài liệu; Cải tiến công tác phục vụ người đọc theo hướng thuận tiện, văn minh, lịch sự;

2.7. Tổ chức các hoạt động thông tin thư mục, tuyên truyền giới thiệu sách và thông tin tư liệu tới bạn đọc;

           2.8. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin với các Trung tâm Thông tin – Thư viện thuộc các trường đại học trong và ngoài nước. Tham gia tổ chức Liên hiệp thư viện các trường đại học, Hiệp hội thông tin - thư viện Việt Nam.

          2.9. Tổ chức các chương trình hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện;

          2.10. Biên tập và cập nhật thông tin cho Website của Trung tâm học liệu

          2.11. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định;

          2.12 Phối hợp tốt với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chức năng của TTHL và trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao khác trong quá trình hoạt động của trường.

           2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công. /.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU